Valilik makamının 30.03.2021 tarihli yazısına göre sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair 02.03.3021 tarih ve 3514 sayılı Genelgede düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan iller için belirlenen usul ve esasların süregelen uygulamasına aynen devam edilecektir. Dolayısıyla Derneklerin yapacağı Genel Kurullar, covid kurallarına uygun olarak sokağa çıkma yasağının olduğu günler hariç olmak üzere yapılabilecektir.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanacağı derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 1438 No:3 Abide Apt. K.1 D.1 Alsancak – İZMİR adresindeki dernek merkezimizde 28 Haziran 2021 Pazartesi günü  saat 14.00'de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmaması halinde 5 Temmuz 2021 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış, İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,
 2. Divan Heyetinin Seçilmesi,
 3. Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yönetim kurulu başkanı tarafından okunması ve oylanması
 5. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sayman Üye Tarafından okunması ve oylanması,
 6. Tahmini Bütçenin okunması ile üye aidatlarının yeniden belirlenmesi ve oya sunulması,
 7. Dernek Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
 8. Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
 9. Yönetim Kuruluna mali konularda harcama yetkisinin verilmesi,
 10. Dilek ve Temenniler,
 11. Kapanış.

RizVN Login

Dernek Üyeleri Girişi