Derneğimiz ve Fakültemiz Ekonometri Bölümü işbirliği ile 24 Nisan 2018 Salı günü DEÜ İİBF Prof. Dr. Ömer YİĞİTBAŞI Konferans Salonunda 10.00 – 17.00 saatleri arasında  “YENİ FİNANSAL MİMARİDE EKONOMETRİNİN ROLÜ VE GELECEĞİ“ konulu sempozyum yapılacaktır.

09.30 KAYIT
09.45 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU
10.00 -10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Yaşar Erkan ÖZDEMİR – DEÜİİBF Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu  Başkanı
Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ - DEÜ İİBF Ekonometri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN – DEÜ İİBF Dekan Vekili
Prof. Dr. Erdal ÇELİK – DEÜ Rektör Vekili
         
10.30 -12.00              1. OTURUM
FİNANSAL MİMARİDE EKONOMETRİNİN ROLÜ VE GELECEĞİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ
DEÜ İİBF Ekonometri Bölüm Başkanı

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN - Türkiye’de Ekonometrinin Tarihi ve Gelişimi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - Ekonometri Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hamdi EMEÇ - Yeni Modeller ve Teoriler
DEÜİİBF Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Mert URAL  – Ekonometri ve Risk Yönetimi
DEÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

12.00 – 12.30 SORU – CEVAP

12.30 -13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00 -15.30          2. OTURUM   
SON TEKNOLOJİK GELİŞMELER KARŞISINDA EKONOMETRİNİN GÜCÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUKDEÜ İİBF Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi

Konuşmacılar:
Abdurrahman ÖZALP  – Blockchain Temelli Yeni Finansal
Sistemin Türk Bankacılık Sistemi Açısından Değerlendirilmesi
TEB Dış Ticaret Danışmanı - ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. C.Coşkun KÜÇÜKÖZMEN - Kripto Paralar ve Ekonometri
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Serkan DOĞANTEKİN -  Akıllı Sözleşmeler
Dijital Ürünler Çözüm Mimarı – Blockchain 101 Yazarı

Erkan BÜYÜKBEBECİ – Resmi İstatistik Üretim Sürecindeki Yenilikler
TUİK İzmir Bölge Müdürü

15.30 -16.00 SORU - CEVAP      
        
16.00 - KOKTEYL      

RizVN Login

Dernek Üyeleri Girişi