24.09.1969 – 29.06.2016

Eğer bir yıl sonrasını düşünüyorsan, pirinç ek.
Eğer on yıl sonrasını düşünüyorsan, bir ağaç dik.
Eğer yüz yıl sonrasını düşünüyorsan, gençleri okutun.

PROF. DR. ÖZLEM DOĞAN “ BURS HAVUZU “

Derneğimiz; Fakültemizde  öğrenim yapan öğrencilerimizi maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri normal öğrenimleri süresince BURS vermeyi hedeflemektedir.

BURS KOŞULLARI :
Prof. Dr. ÖZLEM DOĞAN bursundan yararlanmak için;

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örgün ve ikinci öğretim 2. sınıftaki kız öğrencileri başvurabilir,
 2. Not ortalaması 2,5 ve üzerindeki kız öğrenciler,
 3. Giriş itibarıyla bir öğretim yılı kaybı olmayan kız öğrenciler,
 4. Aile geliri asgari ücret düzeyinde veya altında olanlar,
  a- SGK ‘ dan ailesinin gelir durumunu belirleyen belge,
  b- Velisinin çalıştığı kurumdan durum belgesi ve maaş bordrosu,
  c- Kardeşlerinin eğitim durumunu gösteren belge,
 5. Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 6. Vukuatlı nüfus örneği,
 7. Başvurular, istenilen belgeler eksiksiz olarak bir vesikalık fotoğraf ve tüm iletişim bilgileri de eklenerek dernek yönetim kuruluna hitaben yazılacak dilekçe ile birlikte DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Dekanlık Binası 4. kat 417 no.lu oda) bırakılacaktır.

 KİMLER BURS ALAMAZ?

 1. Yabancı uyruklu öğrenciler,
 2. En az asgari ücret düzeyinde aylık ve sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
 3. Burs verilecek öğrencilerin gelir ve sosyal durumları araştırılacak olup,gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler burs alamaz.

Fakültemiz öğrencilerine burs vermek istiyorsanız aşağıdaki Prof. Dr. ÖZLEM DOĞAN BURS HAVUZU HESABINA yatırabilirsiniz.

Web sitemize reklam vererek de BURS HAVUZUMUZA katkı sağlayabilirsiniz..

PROF. DR. ÖZLEM DOĞAN BURS HAVUZU HESABI :

T.İŞ BANKASI BUCA STADYUM ŞUBESİ
Şube Kodu        : 3498
Hesap No          : 162052

IBAN: TR930006400000134980162052

BURS HAVUZUNA KATKILAR BAŞLADI. ALTI KİŞİ HAVUZDA...

RizVN Login

Dernek Üyeleri Girişi