24.09.1969 – 29.06.2016

Eğer bir yıl sonrasını düşünüyorsan, pirinç ek.
Eğer on yıl sonrasını düşünüyorsan, bir ağaç dik.
Eğer yüz yıl sonrasını düşünüyorsan, gençleri okutun.

PROF. DR. ÖZLEM DOĞAN “ BURS HAVUZU “

Derneğimiz; fakültemizde  öğrenim gören kız öğrencilerimizi maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla normal öğrenim süreleri boyunca BURS vermeyi hedeflemektedir.

BURS BAŞVURU KOŞULLARI :

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örgün ve ikinci öğretimde 2. sınıfında öğrenim gören kız öğrenci olmak.
 2. 1. sınıfta aldığı tüm dersleri başarıyla geçmek ve bunun yanı sıra 2,5 ve üzerinde kümülatif not ortalamasına sahip olmak.
 3. Giriş itibarıyla öğretim yılı kaybına uğramamak.
 4. Asgari ücret düzeyinde veya altında bir aile gelirine sahip olmak.
 5. Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak (KYK öğrenim kredisi hariç).
 6. Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 1. Öğrenim durumu ve başarısını belgelemek için transkript.
 2. Öğrenim görmekte olan kardeş/kardeşlerin eğitim durumunu gösteren öğrenci belgesi.
 3. SGK’dan alınan ailenin gelir durumunu belirleyen belge.
 4. Öğrenci velisinin çalıştığı kurumdan alınacak durum belgesi ve maaş bordrosu.
 5. Vukuatlı nüfus örneği.
 6. Adli sicil kaydı.
 7. Bir adet vesikalık fotoğraf.
 8. Tüm iletişim bilgileri eklenerek İZİMDER Yönetim Kuruluna hitaben yazılacak dilekçe.

 KİMLER BURS ALAMAZ?

 1. Yabancı uyruklu öğrenciler,
 2. En az asgari ücret düzeyinde aylık ve sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
 3. Burs verilecek öğrencilerin gelir ve sosyal durumları araştırılacak olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler burs alamaz.

BURS BAŞVURUSU SÜRECİ:

Başvurular, istenilen tüm belgelerle birlikte 15 Ekim - 22 Ekim tarihleri arasında DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Sekreterliği Özel Kalem Birimi’ne (Dekanlık Binası 1. Kat) yapılacaktır.

PROF. DR. ÖZLEM DOĞAN BURS HAVUZU HESABI :

T.İŞ BANKASI BUCA STADYUM ŞUBESİ
Şube Kodu        : 3498
Hesap No          : 162052

Alıcı Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği

IBAN: TR930006400000134980162052

BURS HAVUZUNA KATKILAR BAŞLADI. ALTI KİŞİ HAVUZDA...

RizVN Login

Dernek Üyeleri Girişi