Derneğimiz 17 Şubat 2012 tarihinde; fakültemizden mezun ve ülkemizin seçkin üniversitelerinde idari görev yapan veya yapmış öğretim üyelerinin konuk olarak katıldığı "Türkiye Ekonomisine Yaklaşımlar ve İİBF Eğitimi " konulu 7. İzmir İktisat Günlerini gerçekleştirdik.

İZİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Erkan ÖZDEMİR açılış konuşmasını yaparken.

 

 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öcal USTA açılış konuşmasını yaparken.
 

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil KÖSE açılış konuşmasını yaparken.
 

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU açılış konuşmasını yaparken,
 

 • Gediz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK açılış konuşmasını yaparken.
 

 • DEÜ İİBF emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fikret SÖNMEZ açılış konferansında “ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 17 Şubat – 04 Mart 1923 “ Özü ve Sonuçlarını bizlere anlattı.
 

 • Öğlenden önce yapılan 1.oturumda Türkiye Ekonomisine Yaklaşımlar konulu oturumun başkanlığını DEÜ İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi ve İZİMDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Asuman ALTAY yaptı.
 

 • Hacettepe Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. A.Burçin YERELİ “ Kamu Maliyesindeki Gelişmeleri “ konusunu anlattı.
 

 • Karatay Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN “ Türkiye’de Girişimcilik “ konusunu anlattı.
 

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cengiz EROL “ Ekonomide Mülkiyet Değişimi “ konusunu anlattı.
 

 • İzmir Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Sabri TEKİR “ Türkiye Ekonomisi ve Kamu Kesimi Borçlanma Gereği “ konusunu anlattı.
 

 • Panelist ve konuklarımıza Eylül Köşk’te öğle yemeği verdik.
 
 
 
 
 

 • Öğlenden sonra yapılan İİBF Eğitimi konulu 2.oturumun başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öcal USTA yaptı.
 

 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öcal USTA DEÜ’de İİBF Eğitimini anlattı.
 

 • Ege Üniversitesi Eski Rektör yardımcısı ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Rezzan TATLIDİL, AB ‘ ne uyum sürecinde İİBF Eğitimini anlattı.
 

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU Dünya’da ve Türkiye’ de İİBF Eğitimini anlattı.
 

 • Gediz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK Vakıf Üniversitelerinde İİBF Eğitimini anlattı.
 

 • Dernek başkanımız Y.Erkan ÖZDEMİR ve Başkan yardımcımız Prof. Dr. Asuman ALTAY etkinliğimize katılan konuşmacılara dernek adına birer plaket takdim ettiler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Maliye Bölümünün ortak çalışması olan bir kitaptan bölüm başkanları Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR ve Prof. Dr. Kamil TÜĞEN konuşmacılara birer tane hediye ettiler.
 
 
 

 • "7.İZMİR İKTİSAT GÜNLERİ" etkinliğimiz derneğimizin düzenlediği kokteyl ile sona erdi.
 

 

RizVN Login

Dernek Üyeleri Girişi